ենթակայութիւն

ենթակայութիւն

Mowradyan 1993: 322 (section 2)

Իրեն.

Mowradyan 1993: 322 (section 2)

Փիլ.

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0659 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c գ. ὐπόστασις subsistentia, et substantia որ եւ ԵՆԹԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ, եւ ՍՏՈՐԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ. գրի եւ ԸՆԹԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ. Իրական գոլն հաստատութեամբ. իսկութիւն. գոյաւորութիւն. գոյացութիւն. բնութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0863 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. αὑτότης ipseitas ὐπόστασις ut subsistentia, et subsistentia Գոլն ինքեան եւ յինքեան՝ որպէս եւ էն. եւ զի դերանունս Ինքն՝ ոչ է յայտնիչ որոշ դիմի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 14c, 15c գ. οὑσία substantia, essentia Գոյաւոր էութիւն. իսկութիւն եւ բնութիւն գոյակի. էակ ըստ ինքեան ենթակայացեալ՝ ենթակայ պատահմանց. եւ Գոյակք. իրք. *Յաղագս գոյացութեանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ձ. ὐφίσταμαι subsisto, substo Ենթակայանալ. անձնաւորիլ. որպէս նեստորականք տային եւ մարդկային բնութեան քրիստոսի ուրոյն ենթակայութիւն կամ անձն, վասն որոյ եւ ասէինառ սուրբն կիւրեղ. *Եթէ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ἱδιότης proprietas Յատկութիւն. առանձնական բան բնութեան կամ անձին կամ իրաց. զանազանութիւն, կամ բան զանազանիչ. տարբերութիւն. *Եւ է առանձնաւորութիւն բնութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. φύσις (լծ. հյ. բոյս). natura (իբրու ծնունդ). Նախկին բունն եւ արմատն էակի, կամ բուն իսկն էակի. էութիւն. գոյացութիւն. իսկութիւն. զինչ էն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ὐπόστασις, ὔπαρξις existentia, subsistentia, substantia Գոյացութիւն. ենթակայութիւն. իսկութիւն. գոյութիւն. *Զի քո գոյաւորութիւնդ (յն. իբօ՛սդասիս) եցոյց առ քո որդիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔπαρξις existentia, subsistentia եւ σύστασις constitutio Գոլն իրօք ʼի բնութեան իրաց. կալն. գտանիլն. իսկ զեղականաց ասի նաեւ իբր Գոյացումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՆԹԱԴՐԵԱԼ — ( ) NBH 1 0658 Chronological Sequence: 15c Ըստ յետին տրամաբանից՝ է Ենթակայութիւն, իբր անձն. *Միայն մի ենթադրեալն կոչի աստուած եւ մարդ. Մխ. ապար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՆԹԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0658 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 15c գ. ὐπόθεσις suppositio, subjectio եւն. Ենթադրելն, եւ ենթադրեալ իրն. որպէս Նուաճումն. *Վասն ակամայց եւ մեծամեծ ենթադրութեանց պատերազմաց. Փիլ. իմաստն.: *Ենթադրութեամբ հերիայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.